top of page
ImmoMoment Espana_edited.jpg
6_Costa_De_Sol_villa_te_koop_à_vendre_fo

VERMOGENSAANGIFTE VOOR RESIDENTEN iN SPANJE: modelo 720

Hier bespreken we de vermogensaangifte van modelo 720.

Vele Belgen in Spanje vergeten deze aangifteplicht terwijl er zware sancties tegenover staan.


Wat is de vermogensaangifte?
U bent verplicht als fiscaal resident in Spanje aan te geven dat u vermogen bezit buiten Spanje via het formulier modelo 720.

En dit vanaf 50.000 euro per activa-categorie
- onroerende goederen gelegen buiten Spanje
- niet-Spaanse financiële investeringen en pensioenfondsen

- niet-Spaanse banktegoeden


Bijvoorbeeld:

Indien u een Belgische bankrekening heeft van 25.000 euro en u een woning ter waarde van 190.000 euro bezit die zich bevindt in België dan moet u enkel aangeven dat u buitenlands vastgoed in uw bezit heeft.


Opgelet: deelt u samen met uw partner een bankrekening voor een waarde groter dan 50.000 euro dan moet u dit beiden apart vermelden.


Wanneer ben ik fiscaal resident in Spanje?

Volgens de Spaanse wet bent U fiscaal resident wanneer u langer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijft.

Fiscale residentie staat los van de nationaliteit.

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje kan eventueel afwijken van deze regel.

Bijvoorbeeld indien uw vitale levensbelangen zich nog in België bevinden.


Word U belast als U meer dan 50.000 euro aan niet-Spaanse activa bezit?
Niet per se. De vermogensbelasting is verschillend per van regio.

In de Comunidad Valenciana zult u pas vermogensbelasting betalen indien u een groter vermogen heeft dan 600.000 euro.

Modelo 720  is dus louter informatief voor de Spaanse fiscus.


Wanneer moet U modelo 720 indienen?
Steeds tussen 1 januari en 31 maart.


Moet U deze aangifte jaarlijks indienen?
Heeft u éénmaal het modelo 720 ingevuld dan moet u de aangifte alleen opnieuw indienen wanneer een reeds aangegeven niet-Spaanse activaklasse vermeerderd is in waarde met 20.000 euro of wanneer een niet-aangegeven categorie de 50.000 euro zou overtreffen.


Bijvoorbeeld:

U bent in november 2016 naar Spanje verhuisd.

De som van uw niet-Spaanse banktegoeden bedroeg toen 70.000 euro.

U dient dan in 2017 uw eerste modelo 720 in.

Eind 2017  bedroeg de som van al uw niet-Spaanse banktegoeden 75.000 euro.

U bent dan niet aangifteplichtig in 2018.

Eind 2018 heeft u evenwel 90.000 euro op al uw niet-Spaanse rekeningen staan.

In dat geval dient u opnieuw modelo 720 in te dienen in 2019.
 

Wat wanneer U geen aangifte indient?
Dit is een risico welke u neemt daar het niet-indienen van modelo 720 zwaar kan worden bestraft.

De minimumboetes bedragen 10.000 euro en kunnen gaan tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa.

Laattijdige aangiftes kunnen worden bestraft met een minimum-boete van 1.500 euro.

Ook kan het niet-aangegeven vermogen belast worden als meerwaarde.

Het is dus belangrijk dat u modelo 720 zeker niet vergeet!


Update juni 2020: hoge sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.

Er is momenteel er een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen de Spaanse overheid waarbij de Europese Commissie het bestaan van de sancties aan het aanvechten is.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page