top of page
LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND

TORREVIEJA     COSTA BLANCA ZUID

Uw Moment voor Torrevieja
Torrevieja, wat "oude toren" betekent, ligt tussen mooie zandstranden en 2 zoutmeren rijk aan fauna en flora.

De gemeente is 71 km² groot, bezit ongeveer 20 km kust en telt zo'n 85.000 inwoners.

Het toerisme is in Torrevieja de voornaamste bron van inkomsten, want de totale bevolking kan in de zomer oplopen tot 200.000 mensen.

Vroeger was het de zoutwinning uit zoutmeren, de Salinas van Torrevieja en La Mata, die de belangrijkste activiteit was. De zoutwinning is nog altijd van een behoorlijke omvang.

Het eerste gebruik van de zoutmeren gaat terug tot het jaar 1321, waarin de Spaanse kroon het gebied toewees aan de stad Orihuela. Dezelfde Spaanse kroon gaf in 1389 de stad Orihuela de mogelijkheid om het gebied van de salinas als een binnenzee te gaan exploiteren met als einddoel visvangst. Daartoe werd besloten een waterkanaal aan te leggen naar de Middellandse Zee, maar door vele vertragingen duurde het nog bijna een eeuw voor dit bevloeiingskanaal, Acequión genaamd, klaar was. Toen in 1482 de kanaalverbinding met de zee klaar was, bleek na controle, dat het oorspronkelijke plan van een binnenzee voor visvangst niet haalbaar was. Er zwommen geen vissen naar de salinas, vanwege het erg hoge zoutgehalte. De stad Orihuela gaf hierop het gebied terug aan de Spaanse kroon. Een koninklijke verordening in 1759 bevestigde de teruggave van het gebied aan de Spaanse kroon. In de jaren hierna werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot zoutwinning in de salinas. Nadat bleek, dat het zout van goede kwaliteit was, werd begonnen met de zoutproductie. De allereerste inschepingen van zout gebeurden in La Mata. Later werd de zoutproductie overgeheveld naar Torrevieja, omdat de omstandigheden voor zoutproductie daar beter waren.

Bron Wikipedia

De visserij en de zoutproductie zijn al eeuwenlang een belangrijke inkomstenbron voor de inwoners van Torrevieja.

Tot halverwege de 20e eeuw was zoutwinning de belangrijkste inkomensbron van de stad Torrevieja. 

De zoutproductie vindt enkel nog plaats vanuit het zoutmeer bij Torrevieja. Uit het zoutmeer bij La Mata wordt geen zout meer gewonnen: La Mata dient hoofdzakelijk als verwarmingstank voor het andere zoutmeer bij Torrevieja.

Het zoutmeer van Torrevieja is één van de grootste zoutexploitaties in Spanje. Het produceert gemiddeld zo´n 600.000 ton zout per jaar. 

De Salinas van Torrevieja en La Mata werden op 27 januari 1989 verklaard door de regering van de autonome regering Valencia tot Natuurpark.

De flamingo is één van de opvallendste vogelsoorten van het natuurpark. De aanwezigheid van de geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is ook belangrijk.

Van de overige vogelsoorten zijn de steltkluut, de witte bergeend, de kiekendief, kluut en stern opvallend.

De salinas vormen een broedplaats en overwinteringsplaats voor veel vogels. Verder vormen ze een veilige schuilplaats tijdens het jachtseizoen. De salinas bezitten sinds 1989 een nationaal beschermde status tegen de jacht en vormen een beschermd vogelgebied (ZEPA) onder regelgeving van de Europese Unie. Samen met El Hondo en Santa Pola vormen de salinas van Torrevieja en La Mata een driehoek van zoutmoerasgebieden met voor de trekvogels een ideale broedplaats en overwinteringsplaats.

Het Natuurpark ligt in een gebied met een mediterraan klimaat met zijn typische halfdroogheid, eigen aan het zuidoosten van het Iberisch schiereiland met zijn gemiddelde jaarlijkse neerslag van minder dan 300mm.

Hiernaast enkele foto's van La Mata meer te Torrevieja.

Het strand van La Mata te Torrevieja, het meer La Mata en het strand van Torreviaja

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page