IMMO MOMENT

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR

MET KANTOREN IN GENT EN SPANJE

helpt u graag bij uw zoektocht naar vastgoed aan de Spaanse Costa's.

 

 

U kunt naar Spanje reizen, wederverkopen en nieuwbouwprojecten bezichtigen en overgaan tot een aankoop.

Als Belgisch erkend vastgoedmakelaar met jarenlange ervaring op de Spaanse markt kan ImmoMoment U heel wat meer bieden en betaalt u niks extra. 

Integendeel !!! 

U bespaart heel wat tijd en geld door opgedane marktkennis, professionele en correcte begeleiding en contact met de juiste personen ter plaatse.

 

ImmoMoment heeft overeenkomsten met de bouwpromotoren aan de Costa Blanca, Costa Calida, Costa Almeria en de Costa Del Sol waarbij U via ons rechtstreeks koopt aan de huidige marktprijs met bankgarantie.

 

Als professioneel en erkend vastgoedmakelaar beschikt Immo Moment over een database met alle bestaande wederverkopen en nieuwbouwprojecten die op de markt te vinden zijn van Denia (Costa Blanca) tot Sotogrande (Costa Del Sol). 

Hierdoor kunt u samen met ons, Philip en/of Fanny, alle wederverkopen en nieuwbouwprojecten bezichtigen welke passen binnen uw budget en aan uw zoekcriteria voldoen en dit volledig kosteloos.

 

Bij een eventuele aankoop wordt u door ons en een nederlandstalige jurist ter plaatse bijgestaan van A tot Z en wordt alles voor U geregeld.

We hebben eveneens een team die zorgt voor de bemeubeling van uw pand.

Bovendien wordt een dienst na verkoop aangeboden voor het verhuren en/of controleren van uw vakantie-eigendom. 

 

Zowel in België als in Spanje kunt u bij ons terecht voor info of extra hulp.

Een bijkomend voordeel is dat U niet speciaal naar Spanje hoeft te reizen voor de opvolging van eventuele werken, dossiers en dergelijke daar wij full-time bereikbaar zijn op ons kantoor in Spanje en via een afspraak op kantoor in Gent.

 

Onze passie in de job, gedrevenheid, correctheid en eerlijkheid zult u zeker appreciëren! 

 

Wenst u meer vrijblijvende info, neem contact op voor een afspraak op kantoor te Gent, bij u thuis of in Spanje,....of breng ons een bezoek op een vastgoed- of vakantiebeurs te Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk of aan de kust.

 

 

 

Misschien tot binnenkort...

Sympathieke groeten,

Philip en Fanny

 

 

 

 

Philip Cnudde (geboren te Gent)

Woont in Spanje en België

Kantoor te Gent en samen met zijn partner Fanny een kantoor in Spanje.

Erkend Vastgoedmakelaar met B.I.V. nr 507.591

 

Opgedane ervaring:

Sinds 1997: aan- en verkoop van vastgoed in België. 

Sinds 1999: aan- en verkoop van vastgoed Spanje.

2004 - 2014: aan- en verkoop van vastgoed Turkije (www.AzurConstruct.be)

2014 tot heden: verkoop vastgoed Spanje.

 

 

Fanny Denorme (geboren te Veurne)

Woont in Spanje

Kantoor te Spanje

Sinds 2005 full time actief bezig met Spaans vastgoed steeds met eigen kantoor.

Kent alle factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning in Spanje.

Heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van succes bij haar klanten en is nog steeds beschikbaar voor haar klanten sedert 2005.

 

Wij, Fanny en Philip, vinden aftersales ook heel belangrijk omdat wij wensen dat al onze klanten het gevoel hebben dat wij verder gaan dan wat normaal van een aankoop/verkoop van een woning wordt verwacht.

Wij combineren onze bewezen kennis van onroerend goed met de honger naar nieuwe kennis om ervoor te zorgen dat onze klanten voorop lopen.

Dit opdat u de juiste beslissing kunt nemen voor uzelf en uw gezin, om uw huis te verkopen of om uw droomhuis te kopen.

Wanneer men houdt van wat men doet, is het geen karwei en voelt het niet aan als arbeid.

U zult zien hoe het is om met iemand samen te werken die net zo enthousiast is als u voor uw volgende woning.

 

We zijn ervan overtuigd dat wij u geen huis VERKOPEN, maar u helpen bij het vinden van die woning waar u echt naar op zoek bent.

 

AANKOOP VASTOED

De locatie en omgeving zijn voor kandidaat-kopers van groot belang.

Daarom is Immo Moment heel nauwkeurig in het selecteren van de gewenste panden/projecten. 

Wij bieden enkel woningen die vrij zijn van lasten en schulden, schenken veel aandacht aan de kwaliteit van de bouw en afwerking en werken enkel met betrouwbare en correcte bouwheren die in het bezit zijn van een bouwvergunning. 

U als koper wilt zekerheid, dus een veilige en goede investering!

 

Het is een absolute vereiste voor ons uw aankoop in goede "wettelijke" banen te leiden. 

U kunt rekenen op onze jarenlange ervaring in de verkoop van woningen in het buitenland. Onze klanten zijn hierbij onze beste referentie.

Bezichtig, indien gewenst, samen met ons via een twee-, drie- of vierdaags verblijf de door u gewenste wederverkopen of nieuwbouwprojecten aan de Costa Blanca, Costa Calida, Costa Almeria of de Costa Del Sol en geniet van de omgeving en de bezienswaardigheden.

 

 

Bezorg ons uw zoekcriteria.

Met veel plezier en gedrevenheid helpen wij U bij het vinden van uw tweede verblijf.

Wij sturen u na het ontvangen van uw zoekcriteria wederverkopen en/of nieuwbouwprojecten door per mail de kunnen beantwoorden aan uw zoekcriteria.

IMMO MOMENT

AGENT IMMOBILIER RECONNU

AVEC DES BUREAUX À GAND ET EN ESPAGNE

se fera un plaisir de vous aider dans votre recherche de biens immobiliers sur la côte Espagnole.

 

 

 

Vous pouvez voyager en Espagne,

voir des reventes et de nouveaux projets de construction

et procéder à un achat.

En tant qu'agent immobilier reconnu belge et ayant plusieurs années d'expérience sur le marché espagnol, ImmoMoment peut vous offrir bien plus et vous ne payez rien de plus.

Au contraire !!!

Vous économisez beaucoup de temps et d'argent grâce aux connaissances acquises sur le marché, orientation professionnelle et correcte et au contact avec les bonnes personnes sur place.

 

ImmoMoment a des accords avec les promoteurs sur la Costa Blanca, la Costa Calida, la Costa Almeria et la Costa Del Sol, aux termes desquels vous achetez directement par notre intermédiaire au prix du marché actuel avec garantie bancaire.

 

En tant qu'agent immobilier professionnel et reconnu, Immo Moment dispose d'une base de données avec tous les projets de revente ou de développement existants pouvant être trouvés sur le marché de Denia (Costa Blanca) à Sotogrande (Costa Del Sol).

Cela vous permet de visiter avec nous, Philip et/ou Fanny, tous les projets de revente et de construction neuve qui correspondent à votre budget et répondent à vos critères de recherche et ceci entièrement gratuitement.

 

Si vous achetez nous vous assisterons avec un avocat francophone sur place de A à Z et tout sera organisé pour vous.

Nous avons aussi une équipe qui s'occupe de l'ameublement de votre bâtiment.

De plus, un service après-vente est offert pour la location et / ou le contrôle de votre propriété de vacances.

 

 

En Belgique et en Espagne, vous pouvez nous contacter pour des informations ou une aide supplémentaire.

Un avantage supplémentaire est que vous n'êtes pas obligé de vous rendre spécifiquement en Espagne pour le suivi des travaux, des fichiers, etc., car nous sommes disponibles à plein temps dans notre bureau en Espagne et sur rendez-vous au bureau de Gand.

 

Vous apprécierez certainement notre passion pour le travail, la motivation, la correction et l'honnêteté!

 

Pour plus d'informations sans engagement, contactez-nous pour un rendez-vous au bureau de Gand, chez vous ou en Espagne, ou rendez-nous sur un salon de l'immobilier ou de vacances à Anvers, Bruxelles, Gand, Courtrai ou au côte.

 

 

Peut-être à bientôt...

Cordialement

Philip et Fanny

 

 

 

 

Philip Cnudde (né à Gand)

Vit en Espagne et en Belgique.

Bureau à Gand et avec son partenaire Fanny un bureau en Espagne.

Agent immobilier agréé avec B.I.V. No. 507.591

 

Expérience acquise:

Depuis 1997: achat et vente de biens immobiliers en Belgique.

Depuis 1999: achat et vente de biens immobiliers en Espagne.

2004 - 2014: achat et vente de biens immobiliers en Turquie (www.AzurConstruct.be)

2014 au présent: vente immobilier en Espagne.

 

Fanny Denorme (née à Furnes)

Vit en Espagne

Bureau en Espagne Depuis 2005, actif à temps plein dans l'immobilier espagnol, toujours avec son propre bureau.

Connaît tous les facteurs qui influent sur la valeur d'une propriété en Espagne.

A fait ses preuves en matière de succès auprès de ses clients et est disponible pour ses clients depuis 2005.

 

 

Nous, Fanny et Philip, estimons également que le service après-vente est très important car nous souhaitons que tous nos clients aient le sentiment d'aller au-delà de ce que l'on attend normalement de l'achat / vente d'une maison.

Nous combinons notre connaissance éprouvée de l'immobilier avec la soif de nouvelles connaissances pour nous assurer que nos clients sont à la pointe.

Ceci afin que vous puissiez prendre la bonne décision pour vous-même et votre famille, pour vendre votre maison ou pour acheter la maison de vos rêves.

Quand on aime ce que l’on fait, ce n’est pas une corvée et on n’a pas l’impression de travailler.

Vous verrez ce que signifie travailler avec une personne aussi enthousiaste que vous l'êtes pour votre prochaine maison.

 

Nous sommes convaincus que nous ne vous vendons pas une maison, mais que nous vous aidons à trouver le bien que vous recherchez vraiment.

 

 

 

 

 

ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS

L'emplacement et l'environnement sont d'une grande importance pour les acheteurs potentiels.

C’est pourquoi Immo Moment sélectionne avec précision les propriétés / projets souhaités.

Nous ne proposons que des maisons exemptes de charges et de dettes, qui accordent une attention particulière à la qualité de la construction et des finitions et ne travaillons qu'avec des constructeurs fiables et correctes titulaires d'un permis de construire.

En tant qu'acheteur, vous voulez la certitude, donc un bon investissement sûr!

 

Il est absolument nécessaire pour nous de diriger votre achat vers de bons emplois "légaux".

Vous pouvez compter sur nos nombreuses années d'expérience dans la vente de propriétés à l'étranger.

Nos clients sont notre meilleure référence.

 

Consultez, si vous le souhaitez, avec nous, pendant deux, trois ou quatre jours, les projets de revente ou de construction neuve souhaités sur la Costa Blanca, la Costa Calida, la Costa Almeria ou la Costa Del Sol, et profitez des environs et des sites touristiques.

 

 

 

Envoyez-nous vos critères de recherche.

Avec grand plaisir et enthousiasme, nous vous aidons à trouver votre deuxième séjour.

Après réception de vos critères de recherche, nous vous ferons parvenir des projets de revente et/ou de nouvelle construction par courrier électronique afin de répondre à vos critères de recherche.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren   -    Bureaux

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                                                                                                                                              Fanny@ImmoMoment.es