KOPEN MET VERTROUWEN

 

Wij hebben schriftelijke overeenkomsten met de bouwpromotoren en werken bij wederverkoop samen met een jurist ter plaatse.

 

We zijn er ons heel van bewust dat de aankoop van een woning in het buitenland voor veel mensen een nieuwe ervaring is.

Daarom streven wij ernaar om het gehele koopproces zo soepel en aangenaam mogelijk te laten verlopen wat een waardevolle investering op lange termijn vormt voor de kopers.

WAT BIEDEN WIJ U

* een veilig en begrijpelijk koopcontract
* een duidelijke kostenstructuur
* een goede begeleiding tijdens alle officiële stappen
* Veilige geldtransacties en overdracht van de eigendomspapieren
* Bouwgaranties

VEILIG EN BEGRIJPELIJKE KOOPCONTRACTEN
* Het contract bevat gedetailleerde specificaties van de woning.

Dit is met name belangrijk voor off-plan kopers.
* De bouwmaterialen en merknamen worden tot in detail beschreven.
* Het contract bevat boeteclausules voor het bedrijf in geval van vertraging bij oplevering
* De investering van de koper is veilig omdat wij enkel met bouwheren werken die een bankgarantie bieden.

   

Met veel enthousiasme en passie helpen wij u bij het zoeken naar datgene waar u specifiek naar op zoek bent en beantwoordt aan uw zoekcriteria.

 

Bezorg ons per mail waar u specifiek naar op zoek bent en wij bezorgen u panden die voor u in aanmerking kunnen komen qua budget, ligging, afwerking,...

 

 

Wij bieden u nieuwbouwpanden alsook wederverkopen (recent of oudere).

 

 

Indien u grond wenst te kopen of heeft gekocht en wenst te bouwen, wij geven u graag vrijblijvend advies.

ACHETER AVEC CONFIANCE

 

Nous avons passé des accords écrits avec les promoteurs immobiliers et travaillons avec un avocat local pour la revente.

Nous sommes très conscients que l’achat d’une maison à l’étranger est une nouvelle expérience pour beaucoup de gens.

C'est pourquoi nous nous efforçons de rendre le processus d'achat le plus harmonieux et le plus agréable possible, ce qui constitue un investissement à long terme précieux pour les acheteurs.

 

 

 

 

 

 

QU'EST-CE QU'ONS VOUS OFFRE

 

* un contrat d'achat sûr et compréhensible

* une structure de coûts claire

* bonne orientation lors de toutes les étapes officielles

* Transactions d'argent sécurisé et documents de transfert de propriété

* Garanties de construction

 

 

 

 

CONTRATS D'ACHAT SÉCURITAIRE ET FAMILIAL

* Le contrat contient les spécifications détaillées de la propriété.

Ceci est particulièrement important pour les acheteurs non planifiés.

* Les matériaux de construction et les noms de marque sont décrits en détail.

* Le contrat contient des clauses pénales pour l'entreprise en cas de retard de livraison

* L'investissement de l'acheteur est sécurisé car nous travaillons uniquement avec des constructeurs offrant une garantie bancaire.

 

 

 

 

Avec beaucoup d’enthousiasme et de passion, nous vous aidons à rechercher ce que vous recherchez et à répondre à vos critères de recherche.

 

Envoyez-nous un e-mail que vous recherchez et nous vous livrerons des biens éligibles pour votre budget, votre localisation, votre finition, ...

 

 

Nous proposons des bâtiments neufs ainsi que la revente (récente ou ancienne).

 

 

 

Si vous souhaitez acheter un terrain ou avez acheté et souhaitez construire un terrain, nous serons heureux de vous conseiller sans engagement.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.
Immo Moment Philip Cnudde Fanny Denorme

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR: BIV 507.591                                                                            AGENT IMMOBILER RECONNU: IPI 507.591

KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE                                                                                                          BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

immomoment@gmail.com       +32 475 70 55 55                                                                                     +34 951 550 565       +34 630 691 310

UP OMHOOG EN HAUT.jpg
  • IMMO MOMENT
Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.