top of page
ImmoMoment Espana_edited.jpg
biv erkende vastgoedmakelaar agent immob

Wat is een BIV-makelaar?

B.I.V. betekent BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars.
 

Iedere Belg die als zelfstandige aan vastgoedactiviteiten wenst te doen dient over een BIV-erkenning te beschikken.

 

Wie een BIV-erkenning heeft staat onder toezicht van het B.I.V. en moet zich strikt aan de deontologische code en plichtenleer van de vastgoedmakelaar houden.

 

Een erkende vastgoedmakelaar dient eveneens te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Dit betekent voor u dat u veiliger bent bij de aankoop van een woning in Spanje via een B.I.V. makelaar.

ImmoMoment biedt u als bijkomend voordeel dat het hoofdkantoor en maatschappelijke zetel zich in België bevinden (Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent), er eveneens kantoren zijn in Spanje met Nederlandstalige ervaren en gemotiveerde medewerkers en wij, Philip en Fanny, u persoonlijk begeleiden gedurende het ganse proces, dus van het bezichtigen, kopen tot het verlijden van de acte.

Een extra voordeel welke ImmoMoment u biedt is onze dienst na verkoop.

 

 

H

Hoe kan men een erkende BIV-makelaar herkennen?

Wanneer er een vennootschap in België is, een BIV-nummer bezit op de BIV Website met de vermelding "Bemiddelaar (Titularis)".

 

De naam van de makelaar kunt u ingeven op de site van BIV.be of door het ingeven van het BIV-nummer dat op de site wordt gegeven.

Ons BIV-nummer is BIV 507591.

Wil u dit graag nagaan voor uw makelaar.

Klik dan hier.

Een "occasionele vastgoedmakelaar" is niet erkend en heeft geen vastgoedkantoor in België, beschikt niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij het B.I.V. en moet zich niet houden aan de deontologische code en plichtenleer van de vastgoedmakelaar.

Beenhouwer-vastgoedmakelaar is terug van weggeweest

Het BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) waarschuwt voor de opkomst van niet-erkende makelaars in Spanje en ook in België.

Vastgoed doet het na de crisis van 2008 weer erg goed in Spanje, en dus proberen er weer meer niet-erkende makelaars een stuk van de koek mee te pikken. Ze duiken zelfs weer meer en meer op op beurzen voor tweede verblijven. 

De Spaanse vastgoedmakelaar hoeft zich geen zorgen te maken om zijn erkenning of om zijn permanente vorming, want daar is sinds 2000 geen sprake meer van. Ook een beroepsverzekering welke in België automatisch wordt geregeld voor iedere erkende vastgoedmakelaar via het BIV, is in het land van de Costa’s geen evidentie.

Als consument is het er dus des te meer opletten geblazen.

Iedereen die in België bemiddelt voor panden in België of in het buitenland, moet over een BIV-erkenning beschikken. Voor mensen die niet in België gevestigd zijn en die maar “af en toe” of “geringe” activiteiten in België hebben, staat de BIV-erkenning als “occasioneel” open. De laatste jaren kenden we wat dat betreft echter een belangrijke ommezwaai, die er gekomen is onder invloed van Europese wetgeving.

Tot 2013 moest iedere buitenlander die in België occasioneel (“af en toe”) wilde bemiddelen in onroerend goed, een aanvraag indienen en de goedkeuring afwachten. Met andere woorden: zonder goedkeuring van het BIV, geen vastgoedmakelaarsactiviteiten in België. Ook niet als het slechts een klein deeltje van het takenpakket van de makelaar betrof. Vandaag zijn buitenlanders in orde van zodra het BIV een melding ontvangt van hun geplande occasionele activiteiten, vergezeld van een bewijs van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor hun activiteiten in België.

Deze principiële koerswijziging vroeg en vraagt nog steeds om controles op de tweede verblijfbeurzen. Al jaren controleren onze privédetectives systematisch deze beurzen. Jammer genoeg is het een echte wetmatigheid dat er elk jaar wel enkele mensen aangetroffen worden die hun melding waren vergeten en die dus zonder aanmelding, en te vaak zonder opleiding of verzekering in België op illegale wijze actief zijn.

Eerder nog voerde het B.I.V. 23 inspecties uit op een tweedeverblijfbeurs. De resultaten:

* 8 nieuw geopende dossiers

* 5 dossiers afgesloten

* 2 vaststellingen van deurwaarders die zullen leiden tot juridische acties

* 8 blijven open met het oog op meer onderzoek

Een verwittigd consument is er twee waard.

Bron: B.I.V. website

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page