top of page
ImmoMoment Espana_edited.jpg
VERMOGENSBELASTING IN SPANJE.jpg

BASISPRINCIPES VERMOGENSBELASTING IN SPANJE:

vermogensbelasting (impuesto sobre el patrimonio). 

De vermogensbelasting geldt voor zowel niet-residenten als residenten in Spanje. 

De Spaanse schenk-/erfbelasting en de vermogensbelasting zijn ook gedeeltelijk regionaal geregeld.

Er gelden belangrijke praktische verschillen voor niet-residenten en residenten.

Algemene principes:

Er bestaat een niet-belastbaar minimum, dus onder een bepaalde drempel dient u geen vermogensbelasting te betalen.

Het niet-belastbaar minimum verschilt van regio tot regio:

De bedragen van het niet-belastbaar minimum:

Comunidad Aragón: 400.000 euro

Comunidad Cataluña: 500.000 euro

Comunidad Valenciana: 600.000 euro

Comunidad Andalucía: 700.000 euro.

Dus niet alle vermogens worden geviseerd.

De basis die wordt belast is het bedrag dat het niet-belastbaar minimum overstijgt.

Voorbeeld: bij een Spaans resident die woont in Valencia en een totaal vermogen heeft van 700.000 euro bedraagt de belastbare basis 100.000 euro.

Indien die Spaanse resident in Zaragoza zou wonen dan bedraagt de belastbare basis 300.000 euro.

 

Er wordt een progressief tarief toegepast op de belastbare basis.

Normaal is het maximale tarief 2,5% maar regio’s kunnen hiervan afwijken.

In de Comunidad Valenciana ligt het tarief tussen 0,25% op de laagste schijf tot 3,12% op de hoogste.

De eerste schijf is 0,25% op de 167.129 euro boven het niet-belastbaar minimum.

De hoogste schijf is 3,12% op het bedrag hoger dan 10.695.996 euro.

 

De vermogensbelasting voor residenten in Spanje:

Verblijft u permanent in Spanje dan geldt de vermogensbelasting op al uw bezittingen wereldwijd.

Indien u definitief verhuist naar Spanje en nog bezittingen heeft in België, of Frankrijk, hou er dan rekening mee dat deze bezittingen voor de Spaanse vermogensbelasting meetellen.

Dit betekent dat indien u één of meerdere onroerende goederen heeft in België of waar dan ook u eventueel vermogensbelasting zult moeten betalen.

Voorbeeld: u woont in Altea (regio Valencia, Costa Blanca Noord) en u heeft een vermogen van 350.000 euro in Spanje en een vermogen van 400.000 euro in België, dan is de Spaanse vermogensbelasting op u van toepassing met een belastbare basis van 150.000 euro.

U zult als fiscaal resident nog wel van bijkomende vrijstellingen kunnen genieten afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.

Er is een vrijstelling van de gezinswoning ten belope van 300.000 euro.

Als fiscaal resident is het toepasselijke regionaal belastingregime afhankelijk van uw woonplaats in Spanje. Woont u in Altea dan zal het belastingstelsel van de "Comunidad Valenciana" toepassing zijn op u ongeacht waar uw vermogen zich bevindt.

De vermogensbelasting voor niet-residenten in Spanje:

U bent eveneens als niet-resident onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting.

In dit geval zijn er enkele belangrijke verschillen:

alleen uw vermogen in Spanje komt hierbij in aanmerking.

Daarnaast gelden de nationale regels waarbij het belangrijkste gevolg is dat het belastbaar minimum 700.000 euro bedraagt voor niet-residenten.

Voorbeeld: u woont in België en u bezit een tweede verblijf in Altea.

Uw vermogen in Spanje bedraagt 350.000 euro. Daarnaast heeft u een vermogen van 400.000 euro in België.

Hier bent u niet onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting omdat uw Spaans vermogen het niet-belastbaar minimum niet overtreft.

Mocht u in Spanje een onroerend goed bezitten ter waarde van 900.000 euro dan bent u wel onderworpen aan de vermogensbelasting.

De niet-residenten uit de Europese Unie kunnen eveneens opteren voor het regime van de autonome regio waarin het grootste deel van hun Spaans vermogen zich bevindt.

 

Wat dient men te verstaan onder "vermogen"?

Op 31 december dient u jaarlijks uw nettovermogen vast te stellen waarbij u al uw activa verminderd met uw schulden.

Er wordt hierbij rekening gehouden met de waarde van de volgende activa om uw belastbaar vermogen te berekenen:

- onroerende goederen

- levensverzekeringen

- banktegoeden

- aandelen

- beleggingsportefeuilles

- juwelen

- kunst

- sportwagens
- boten, helicopters en vliegtuigen

- intellectuele eigendomsrechten en concessies

U dient voor de waardering van onroerend goed te kijken naar de hoogste waarde van de kadastrale waarde (1), de fiscaal aanvaardbare waarde (2) of de waarde in de koopakte (3).

Welke activa tellen niet mee? 

- huishoudelijk meubilair

- aandelen in een KMO en aandelen in een familiebedrijf (onder welbepaalde voorwaarden)

- auteursrechten

- pensioenrechten

- bedrijfsgoederen

 

Hoe vermogensbelasting in Spanje te vermijden?

Er bestaan enkele legitieme manieren om vermogensbelasting in Spanje te vermijden.

Met een bonafide schuld vermindert u de waarde van uw nettovermogen zoals bijvoorbeeld een hypotheek op een Spaanse woning.

Ook idien u activa onderbrengt in een (familiale) holding of onderneming dan zijn deze activa vrijgesteld van vermogensbelasting mits er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Die voorwaarden hebben o.a. betrekking tot een minimale deelneming in de vennootschap:

- 5% voor een individu

- 20% bij familiebedrijven door familieleden.

Ook moeten de activa kaderen in het maatschappelijk doel van de onderneming.

Een andere mogelijkheid is als resident te verhuizen naar Madrid. Wanneer u langer dan 183 dagen verblijft in Madrid dan heeft u recht op een korting op de vermogensbelasting van 100%.

Dus er is de facto geen vermogensbelasting in Madrid.

 

Hoe geeft u de vermogensbelasting in Spanje aan?

Een niet-resident met een vermogen groter dan 700.000 euro in Spanje is verplicht het Modelo 714 in te dienen.

Bent u resident in Spanje dan is het belangrijk uw buitenlands vermogen via Modelo 720 aan te geven.

Indien u niet in aanmerking komt voor de vermogensbelasting dan is het nog steeds belangrijk deze aangifte niet te vergeten want er staan hoge boetes van minstens 10.000 euro bij het niet-aangeven van modelo 720.

Update 2020: de hoge opgelegde sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Er is trouwens sinds 2019 een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen de Spaanse overheid waarbij de Europese Commissie het bestaan aanvecht van deze sancties.

 

Andere belastingen in Spanje?

Verhuist u definitief naar Spanje dan wordt u wellicht ook een fiscaal resident in Spanje. Het belangrijkste gevolg hierbj is dat uw wereldwijd inkomen volgens de Spaanse regels gaat worden belast.

Voor de niet-residenten zijn de voornaamste belastingen de niet-residenten belasting en de gemeentebelasting. Deze niet-residenten-belasting is afhankelijk van het feit indien u al dan niet verhuurt. Indien u verhuurt dan betaalt u belastingen op de echte huurinkomsten.

Als u niet verhuurt dan betaalt u enkel belastingen op het kadastrale inkomen.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page