top of page

VASTGOED-WEETJE

 

 

 

 

 

Geef niet zomaar de koper een sleutel van uw eigendom.

Als een woning wordt gekocht gebeurt dat de koper de sleutels vraagt voor het verlijden van de notariële akte.

Wij raden u aan te werken met een sleutelovereenkomst.

 

Normaal worden de sleutels van een huis of appartement geleverd bij het ondertekenen van de akte bij de notaris.

Op dit moment wordt dan ook de prijs betaald en gaan de eigendomsrechten over. 

Soms wil een koper de sleutels ontvangen net na het tekenen van de compromis.

Misschien wil hij al in de woning verblijven omdat hij al uit zijn eigen huis of huurwoning moet.

Ook kan het gebeuren dat de koper reeds bepaalde werken wenst uit te voeren zoals schilder- en/of verbouwingswerken.

Het is perfect mogelijk onderling overeen te komen de sleutels vroeger te bezorgen. In de meeste gevallen levert dit daarna geen problemen op, zelfs niet indien de koper reeds verbouwingswerken uitvoert. 

 

Toch is dit niet altijd veilig. De koop kan om één of andere reden toch geen doorgang vinden, bijvoorbeeld omdat de koper zich heeft bedacht of geen lening kan krijgten bij de bank. Ook kan er in tussentijd brand uitbreken in de woonst of zou die beschadigd kunnen raken door bepaalde weersomstandigheden.

 

Sleutelovereenkomst

Wil je als eigenaar/verkoper toch de sleutels vroeger afgeven, dan raden wij u aan een zogenaamde sleutelovereenkomst op te stellen waarin wordt vermeld dat de sleutels al aan de koper werden afgegeven en welke hierbij zijn rechten en plichten zijn in afwachting tot het verlijden van de notariële akte.

Om discussies over de oorspronkelijke staat van de woning te vermijden stel je op het moment bij afgifte van de sleutels best een plaatsbeschrijving op vergezeld van foto's die door beide partijen worden ondertekend. Ook neem je best samen de meterstanden van de nutsvoorzieningen op. 

In de sleutelovereenkomst vermeld je dat de koper verklaart de sleutels van het verkochte goed te hebben ontvangen.

Vermeld eveneens dat er geen sprake is van een huurovereenkomst maar het gaat om een loutere bezetting in afwachting van het verlijden van de notariële akte. Indien je dit niet doet riskeer je de koper niet meer uit de woning te kunnen zetten als de koop uiteindelijk toch niet doorgaat.

 

Ook bestaat de mogelijkheid een vergoeding te vragen aan de koper voor het al betrekken van het pand. Dit noem je best geen huur maar een bewoningsvergoeding. 

Vraag dat de koper een brandverzekering afsluit en de nutsvoorzieningen betaalt.

Vermeld tevens wat de koper precies mag doen. Mag hij enkel in de woning verblijven of mag hij ook verfraaiingswerken uitvoeren zoals schilderen en/of behangen of mag hij al overgaan tot het uitvoeren van echte verbouwingen (slopen van muren, uitbreken van vloeren,...). Verbied zeker dat hij de woning op zijn beurt verhuurt.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page