top of page
ImmoMoment Espana_edited.jpg
kopen in spanje met een vennootschap.jpg

WAT MET DE VERMOGENSBELASTING INDIEN MEN KOOPT MET EEN VENNOOTSCHAP?

 

Er is een vermogensbelasting in Spanje.

Om deze belasting te kunnen vermijden is er vaak de vraag of de vennootschap het vastgoed in Spanje kan verwerven.

Dit artikel zal u verder toelichten hoe de vermogensbelasting wordt bekeken bij een vennootschap.

De vermogensbelasting is in principe van toepassing op natuurlijke personen waaronder niet-residenten met vastgoed in Spanje. 

Voor die niet-residenten hebben we de vrijstelling van 700.000 euro.

Wanneer deze drempel wordt overschreden dan gelden de tarieven vanaf 0,25% tot 2,50%.

U heeft een Spaanse vennootschap.

Zoals eerder vermeld geldt de vermogensbelasting enkel voor natuurlijke personen. Participaties of aandelen in een vennootschap tellen toch wel mee bij uw persoonlijk vermogen.

In sommige gevallen kunnen participaties of aandelen in vennootschappen met een economische activiteit (geen patrimoniumvennootschap) worden vrijgesteld. Zo hebben we bijvoorbeeld de voorwaarde dat u als zaakvoerder of bestuurder uw belangrijkste bron van inkomsten haalt uit de vennootschap.

Is er sprake is van een verhuuractiviteit dan moet er onder andere minstens één voltijdse werknemer zijn.

Zo maar een Spaanse vennootschap gebruiken of oprichten voor het aanhouden van een tweede verblijf zal dus niet in aanmerking komen voor de vrijstelling.

 

U heeft een Belgische vennootschap.

Hier is het een feitenkwestie of de vermogensbelasting van toepassing is op een niet-resident aandeelhouder van een Belgische vennootschap waarvan het bedrijfsvermogen hoofdzakelijk (meestal boven de 50%) bestaat uit onroerend goed in Spanje.

De vermogensbelasting is enerzijds mogelijks niet van toepassing als de Belgische vennootschap niet onderworpen is aan de Spaanse vennootschapswet.

De Spaanse fiscus kan anderzijds argumenteren dat er sprake zou zijn van een fictie omdat er geen economisch motief zou zijn om het Spaans onroerend goed te verwerven via deze vennootschap.

Dossier per dossier moet dit bekeken worden.

Waardering van het vastgoed.

Er moet duidelijkheid zijn over de omvang van het vermogen vooraleer er een vermogensbelasting kan geheven worden. Jaarlijks dient U daarom de activa en passiva in uw vermogen te waarderen.

Vastgoed in volle eigendom in handen van natuurlijke personen wordt gewaardeerd volgens de hoogste waarde van de volgende waarderingen : de waarde in de akte, de kadastrale waarde of de minimale fiscale aanvaardbare waarde. 

De waardering van de vennootschap gebeurt hier op basis van de boekhouding (die correct werd gevoerd) volgens de IRPF-regels. Dit ongeacht of de participaties of aandelen in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Vastgoed die in het bezit is van vennootschappen wordt gewaardeerd zoals bij natuurlijke personen tenzij de professionele activiteit eruit bestaat te "handelen in" of "te ontwikkelen" van onroerend goed.

In de meeste situaties geldt de waarde van de koopakte.

Wat indien er schulden zijn?

In principe zijn de schulden aftrekbaar mits (1) naar behoren gerechtvaardigd (1) en er, in geval van niet-residenten, een band is met Spanje (2).

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een hypothecair krediet. Interesten, schulden en borgstellingen die zijn verbonden aan vrijgestelde activa zijn niet aftrekbaar.

De waardering van de schuld gebeurt hier dan op basis van de nominale waarde op het moment van het belastbare moment.

Het netto-vermogen en de belastbare basis.

As laatste het netto-vermogen.

Het netto-vermogen bestaat uit alle niet-vrijgestelde activa die werden verminderd met de aftrekbare schulden. Daarbovenop hebben we nog de vrijstellingen van de autonome regio’s.

Als niet-resident is er dus de vrijstelling van 700.000 euro.

Bijvoorbeeld:

Het vastgoed in Spanje van uw vennootschap heeft een waarde van 3.500.000 euro.

U heeft een hypotheek met nominale waarde van 2.000.000 euro.

Het netto-vermogen is dan 1.500.000 euro.

Als niet-resident is er een vrijstelling op de eerste 700.000 euro.

De belastbare basis is dan 800.000 euro.

Hierop worden de tarieven toegepast.

Een niet-resident kan eveneens opteren voor het regime van de autonome regio waarin zijn vermogen zich bevindt. Het is interessanter in bepaalde gevallen te kiezen voor de regeling van de autonome regio.

 

 

Besluit: vermogensbelasting bij een vennootschap.

Besluit U vastgoed te kopen met uw vennootschap dan komt u mogelijks persoonlijk in aanraking met de vermogensbelasting in Spanje.

Hoewel de vermogensbelasting er enkel is voor particulieren toch heeft de Spaanse fiscus een aantal instrumenten om uw persoonlijk vermogen te belasten in Spanje via uw vennootschap.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

WENST U MEER GRATIS EN VRIJBLIJVENDE INFO, MAIL ONS EN DRUK OP DE MAILKNOP HIERONDER.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page