Het klimaat van Spanje
De zomermaanden zijn droog en warm tot zeer warm en in de wintermaanden kan het in grote delen soms erg winters zijn.

Dit komt door de aanwezigheid van berggebieden en het ontbreken van de invloed van de Middellandse Zee in het binnenland en noordwesten van Spanje. 
 

Het "Sydow-Wagner" klimaatsysteem toont aan dat  Spanje 3 klimaatgebieden heeft:
- het noorden en noordwesten heeft een zeeklimaat
- het centrale binnenland heeft een landklimaat
- de kustgebieden in het oosten en zuiden en de eilanden hebben een mediterraan klimaat.

 

Winter in Spanje
Tijdens de wintermaanden kan het vrij koel zijn het in sommge delen van Spanje.

Ten zuiden van de Pyreneeën (Noord Spanje) en in centraal Spanje (binnenland) is een vergelijkbaar weertype als dat van in België met temperaturen die gemiddeld een paar graden boven het vriespunt liggen, met geregeld kans op winterse neerslag in de vorm van sneeuw, hagel en ijzel.
Ook de noordkust (Baskenland) en de noordoostkust (Catalonië) kunnen te maken krijgen met winterse buien en overlast als gevolg van dit weer.

 

Wintersporten
In de Pyreneeën (noorden van Spanje) en de Sierra Nevada (binnenland in het zuiden) kan tijdens de wintermaanden en het voorjaar aan wintersport gedaan worden.

In de Sierra Nevada  aan de Oostkant heb je zicht op zee terwijl je aan het skien bent.

Ook in de bergen ten noorden van Madrid zijn mogelijkheden om te skiën in de winter.

Kleine hint: in het voorjaar kun je zelfs een winterzonvakantie met een wintersportvakantie combineren wanneer je gaat skiën in de Siera Nevada en overnacht langs de kust ten zuiden van de bergen. Temperatuurverschillen van ongeveer 25 graden zijn op anderhalf uur zeer goed mogelijk. 

Overwinteren in Spanje:
Spanje is een heel populaire bestemming om te gaan overwinteren. 
De Costa Blanca (oostkust) is erg populair voor overwinteraars vanwege haar heel aangename en milde klimaat tijdens de wintermaanden. 
De temperatuur schommelt rond de 15 tot 19 graden en de streek is eveneens tijdens de wintermaanden vrij droog. 
De Costa Del Sol biedt gelijke temperaturen zowel in de zomer als in de winter, heeft meer zonne-uren dan de Costa Blanca (vandaar de benaming Costa "Del Sol") en heeft in de herfst en de winter iets minder neerslag dan de Costa Blanca.

 

Spanje binnenland
Met een huurwagen kun je het het binnenland of de leuke dorpen van Spanje ontdekken. Je kunt deze tegenwoordig gemakkelijk vooraf huren maar let op bj welke maatschappij je dit doet. Voorkom je dat je teveel betaalt voor je huurauto.
Aanraders: Sevilla, Cordoba, Granada, en zo veel meer...

 

 

De Canarische Eilanden
De eilanden liggen geografisch bij Afrika hoewel de Canarische Eilanden officieel Spanje toebehoren.
Het klimaat is afwijkend van het vasteland van Spanje.
In de wintermaanden is het gemiddeld warmer dan op het vasteland en in de zomer is het meestal minder heet dan het Spaanse binneland.
Wel hebben de Canarische eilanden door de ligging te kampen met het weer van de Atlantische Ocean met soms vrij hevige noord/west/zuid-westen winden gepaard met neerslag met uitzonderingsgevallen oostenwinden die zeer warme lucht uit de Sahara meenemen en de temperaturen op kunnen laten lopen tot boven de 40 graden. 
Deze wind wordt "Sirocco" genoemd. Indien het gepaard gaat met heel wat woestijnstof noemt men het verschijnsel "Calima". 
Je kunt dan vrijwel geen hand voor de ogen zien.
Dit in combinatie met extreme hitte maakt het zeer onaangenaam. Zulke omstandigheden duren gelukkig nooit lang.
In de winter voelt het op de Canarische Eilanden, net zoals aan de Costa Blanca en de Costa Del Sol, vaak lente-achtig aan, maar hier behoren slecht weer met veel wind en neerslag zeker tot de mogelijkheden.

Vooral wanneer er boven West-Europa sterke hogedrukgebieden liggen zorgt dit tijdens vanaf november tot februari geregeld voor veel regen en wind.

 

 

 

Neerslag
Gemiddeld genomen is Spanje een redelijk droog land met een vrij grote variatie in de plekken en periodes waar en wanneer de neerslag valt.

De autonome regio's Castilla-Léon en Aragón in het noorden (binnenland) zijn relatief droog net als de delen van de Costa Del Sol (Andalusië), de Costa Blanca en het binnenland ten oosten en zuidoosten van Madrid.

In deze gebieden valt op jaarbasis minder dan 600mm neerslag, waarvan het grootste deel in de winterperiode.
Het noordwestelijke en noordelijke deel van Spanje is relatief het meest natte.

In het voor- en najaar valt daar eveneens geregeld neerslag.

De periode van april/mei tot oktober/november is de droge periode, doch kan het gebeuren dat er voor een korte periode een stevige onweersbui tevoorschijn komt. Zelden gebeurt het maar tijdens de zomermaanden kan slecht weer zelfs een paar dagen aanhouden.

Le climat de l'Espagne

Les mois d'été sont secs et chauds à très chauds et en hiver, il peut parfois être très hivernal dans de grandes régions.

Cela est dû à la présence de zones de montagne et au manque d’influence de la mer Méditerranée à l’intérieur et au nord-ouest de l’Espagne.

 

Le système climatique "Sydow-Wagner" montre que l'Espagne a 3 zones climatiques:

- le nord et le nord-ouest ont un climat maritime

- l'intérieur central a un climat continental

- les zones côtières à l'est et au sud et les îles ont un climat méditerranéen.

 

Hiver en espagne

En hiver, il peut faire très frais dans certaines régions d’Espagne.

Au sud des Pyrénées (nord de l’Espagne) et dans le centre de l’Espagne (intérieur des terres), le climat est similaire à celui de la Belgique, avec des températures moyennes de quelques degrés au dessus du point de congélation, avec une probabilité régulière de précipitations hivernales sous forme de neige, grêle et glace noire.

La côte nord (pays basque) et la côte nord-est (Catalogne) peuvent également être confrontées à des averses d’hiver et à des nuisances résultant de ce temps.

 

Sports d'hiver

Dans les Pyrénées (nord de l'Espagne) et dans la Sierra Nevada (dans les terres au sud), les sports d'hiver peuvent être pratiqués pendant les mois d'hiver et au printemps.

Dans la Sierra Nevada, du côté est, vous avez une vue sur la mer pendant que vous skiez.

Toujours dans les montagnes au nord de Madrid, il est possible de skier en hiver.

Petit indice: au printemps, vous pouvez même combiner des vacances de soleil en hiver avec des vacances de sports d'hiver lorsque vous allez skier à Siera Nevada et passez la nuit sur la côte au sud de la montagne.

Des différences de température d'environ 25 degrés sont très possibles en une heure et demie.

Passer l'hiver en Espagne

L'Espagne est une destination très populaire pour l'hiver.

 

La Costa Blanca (côte est) est très appréciée des hibernants en raison de son climat très agréable et doux pendant les mois d'hiver.

La température varie entre 15 et 19 degrés et la région est également relativement sèche pendant les mois d'hiver.

 

La Costa Del Sol offre des températures égales été comme hiver, bénéficie de plus d'heures d'ensoleillement que la Costa Blanca (d'où le nom de Costa "Del Sol") et en automne et l'hiver moins de pluie qu'au Costa Blanca.

 

 

L'intérieure de l'Espagne

Avec une voiture de location, vous pourrez découvrir l'intérieur ou les jolis villages d'Espagne.

De nos jours, vous pouvez facilement le louer à l’avance, mais faites attention à l’entreprise dans laquelle vous le faites. Empêchez de payer trop cher votre voiture de location. Recommandé: Séville, Cordoue, Grenade et bien plus encore...

 

Les îles Canaries

Les îles sont géographiquement situées près de l'Afrique bien que les îles Canaries appartiennent officiellement à l'Espagne.

Le climat est différent de l'Espagne continentale.

En hiver, il fait en moyenne plus chaud que sur le continent et en été, il fait généralement moins chaud que sur le continent espagnol.

En raison de leur emplacement, les îles Canaries doivent faire face au climat de l’océan Atlantique avec des vents parfois assez forts du nord/ouest/sud-ouest, couplés à des précipitations exceptionnelles qui peuvent absorber l’air très chaud du Sahara et permettre aux températures de monter. au-dessus de 40 degrés.

Ce vent s'appelle "Sirocco".

S'il est accompagné de beaucoup de poussière du désert, le phénomène s'appelle "Calima".

Vous pouvez à peine voir une main devant vous.

Ceci en combinaison avec une chaleur extrême le rend très désagréable.

Heureusement, de telles circonstances ne durent jamais longtemps.

En hiver, les îles Canaries, comme la Costa Blanca et la Costa Del Sol, se sentent souvent comme un printemps, mais le mauvais temps avec beaucoup de vent et de précipitations est certainement possible.

Surtout lorsqu'il y a de fortes zones de haute pression au-dessus de l'Europe de l'Ouest, cela provoque régulièrement beaucoup de pluie et de vent de novembre à février.

 

La pluie

En moyenne, l’Espagne est un pays relativement sec avec une variation assez importante des lieux et des périodes où les précipitations tombent.

Les régions autonomes de Castilla-Léon et d'Aragon au nord (intérieur des terres) sont relativement sèches, à l'instar des régions de la Costa Del Sol (Andalousie), de la Costa Blanca et des régions intérieures à l'est et au sud-est de Madrid.

Moins de 600mm de précipitations sont enregistrées chaque année dans ces régions, principalement en hiver. Le nord-ouest et le nord de l'Espagne sont relativement les plus humides.

Il y a aussi des précipitations régulières au printemps et en automne.

La période d'avril/mai à octobre/novembre est la période sèche, mais il peut arriver qu'un orage puissant se déclare pendant une courte période.

Cela arrive rarement, mais pendant les mois d'été, le mauvais temps peut même durer quelques jours.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren   -    Bureaux

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                                                                                                                                              Fanny@ImmoMoment.es